برنامه تحول مجلس / بخش اول /

چشم امید ها به مجلس یازدهم بسته شده است/ مجلس یازدهم باید مجلس تحول خواه، انقلابی، کارآمد، مردمی، آزادی خواه و استقلال جو باشد. برنامه پیشنهادی تحول مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم برای اقدامات اساسی در گام دوم انقلاب اسلامی که توسط جمعی از نخبگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است.

ارسال دیدگاه