ویژگی های قوه قضاییه مطلوب و چگونگی تحقق آن

الف) گسترش عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ملت برابر قانون اساسی، در ابعاد گسترده ای بر عهده دستگاه قضایی است که برای تحقق آن این قوه نیازمند:
ویژگی های قوه قضاییه مطلوب و چگونگی تحقق آن

۱. پاسخگویی در برابر رهبری و مردم، رعایت استقلال قوه قضائیه و مجموعه های مرتبط و افراد آن بویژه قضات، ترفیع جایگاه و عزت قوه قضائیه، قضاوت و قضات در اذهان عمومی، برخورداری از سلامت فردی و سیستمی بخصوص داشتن قضات سالم، عالم و شجاعِ دارای سعه صدر و تدبیرلازم و با قدرت بالای تعامل و اقناع افکار عمومی و …

۲. اشراف مطلوب به امور کشور، برخورداری از توان تخصصی و کارشناسی بالا، مواجهه فعال با رخدادها و دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده ها، مسئولیت پذیری و تسهیل در فرآیندها و ارایه خدمات، تکریم ارباب رجوع، پیگیری حقوق فردی و جمعی ملت رشید ایران در داخل و خارج کشور و…

۳. مواجهه پیشگیرانه با جرایم، برخورداری از سیستم خودنظارتی فعال، مقابله قاطع با فساد بویژه در داخل قوه قضائیه، اولویت گزاری در رسیدگی به پرونده ها، دفاع از مظلوم و برخورد قاطع با ظالمان و مجرمان، اجرای دقیق احکام، تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح موردنیاز، استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم و …

۴. تعامل فعال با سایر قوا و نقش آفرینی در افزایش کارآمدی نظام اسلامی، اثربخشی بالا و موثر در شوراها، مجامع و مراکز مسئولیت خارج از دستگاه قضایی مثل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و …، انتخاب درست عناصر معرفی شده برای تصدی مسئولیت های خارج از دستگاه قضایی مثل انتخاب و معرفی حقوق دان های شورای نگهبان به مجلس، کمیسیون ماده ده احزاب و …،

۵. داشتن برنامه تحولی و توان اجرای آن، کارآمدی دستگاه های وابسته قوه قضائیه مثل بازرسی کل کشور و..، بهره برداری از تکنولوژی برای تسهیل در امور، اصلاح محیط کاری دستگاه قضا متناسب با شأن این دستگاه و نکاتی از این دست که منجر به ارتقاء اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام و برخورداری قوه قضائیه از حمایت مردم خواهد شد.

ب) به نظر قوه قضائیه علی رغم زحمات زیاد و تلاش های انجام پذیرفته، با نقطه مطلوب و مواردی از قبیل نکات فوق ذکرفاصله بسیار دارد که البته باید برای رفع بخشی از مشکلات آن خارج از این قوه پیگیری نمود. این اشکالات سبب شده است که قوه قضائیه دربسیاری موارد به درستی و در برخی موارد به غلط مورد هجمه قرار گیرد.

ج) آنچه ضروریست قبول صادقانه نقص ها و عیب ها و برنامه ریزی و قیام مجاهدانه برای تحول در این بخش بسیار مهم از حکومت است. می بایست مسوولان عالی رتبه قوه قضائیه با عدم عصبانیت و پرهیز از پاسخگویی های عجولانه و بعضاً نادرست، ضمن پاسخ به سئوالات فراوان مردم، با اقدامات انقلابی و مصلحانه خویش بهترین جواب را به خواست به حق مردم داده و نقشه بهانه جویان را نیز نقش بر آب نمایند.

د) ناگفته نماند، نحوه ورود آقای احمدی نژاد و دوستانشان در مواجهه با قوه قضائیه نه تنها کمکی به اصلاح این قوه نخواهد کرد بلکه از سنخ برخوردهای غلطی است که در روز یکشنبه سیاه مجلس انجام شد و مقام معظم رهبری در ۲۸ بهمن سال ۹۱ فرمودند “در این ماجرا متأسفانه رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه، دو قوه دیگر یعنی مجلس و قوه قضاییه را متهم ساخت که کاری بد، ‌غلط، نامناسب،‌ خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود.

این رفتار، حقوق اساسی مردم را نیز تضییع کرد چرا که زندگی در «آرامش و امنیت روانی و اخلاقی»، جزو حقوق اساسی ملت است.»

ارسال دیدگاه