بر مهم زاکانی درباره مجلس یازدهم: تهیه پیش نویس برنامه تحول برای مجلس یازدهم توسط جمعی از منتخبین مردم و کارشناسان خبره/ رویکرد اساسی این برنامه تحول،

منتخب مردم قم در انتخابات دوره یازدهم مجلس نوشت: پیش نویس برنامه تحول برای مجلس یازدهم با همکاری تعدادی از منتخبین مردم و کارشناسان خبره تهیه شده که پس از ارسال و کسب مشورت از همه نمایندگان منتشر خواهد شد.
بر مهم زاکانی درباره مجلس یازدهم: تهیه پیش نویس برنامه تحول برای مجلس یازدهم توسط جمعی از منتخبین مردم و کارشناسان خبره/ رویکرد اساسی این برنامه تحول،

 ، علیرضا زاکانی، منتخب مردم قم در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی چند روز قبل در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: مجلس یازدهم، مجلس اول گام دوم انقلاب اسلامی است؛باید تلاش کنیم تمام نقاط مثبت ده مجلس گذشته را داشته و فاقد نکات منفی آنها باشد.این مهم الزاماتی دارد که برنامه محوری به جای فردگرایی، صداقت با مردم و شفافیت از جمله آنهاست.

در همین حال این چهره سرشناس مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود در توئیتر خبر داده است: پیش نویس برنامه تحول برای مجلس یازدهم با همکاری تعدادی از منتخبین مردم و کارشناسان خبره تهیه شده که پس از ارسال و کسب مشورت از  همه نمایندگان منتشر خواهد شد. 

 

منبع :جهان نیوز

ارسال دیدگاه