فیلتر بر اساس دسته
فیلتر بر اساس سال

اتفاق نظر اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بر تشکیل تشکلی صنفی برای حزب‌ها

علیرضا زاکانی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به موضوعات مطرح شده مبنی بر توقف روند بازگشایی خانه احزاب در کشور، گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بر تشکیل تشکلی برای پیگیری امور صنفی حزب‌ها در قالب خانه احزاب و تبدیل نشدن این تشکل به یک حزب سیاسی اتفاق نظر دارند.
ادامه مطلب