برنامه‌های دولت‌ یازدهم

مبانی، اصول و راهبردهای تحولی برای دولت یازدهم (علیرضا زاکانی نامزد انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری) تهیه و تدوین شده است که در ذیل می‌آید:
۱- مقدمه: گفتمان پیشرفت به عنوان گفتمان محوری دوران کنونی

انقلاب اسلامی در پرتو عنایات خاص الهی، رهبری پیامبر گونه حضرت امام (ره) و ایمان، آگاهی و تلاش مجاهدانه مردم مسلمان ایران به پیروزی رسید. حقیقت بالنده انقلاب اسلامی دارای ماهیتی دینی و مردمی است و با آرمان تحقق جامعه متعالی و رشد و شکوفایی بشریت در پرتو بندگی حضرت احدیت، در جریان است. آرمان انقلاب اسلامی با گذر از مسیر تشکیل “نظام اسلامی”، “دولت اسلامی”، “جامعه اسلامی” و “تمدن اسلامی” تحقق می یابد.

پس از طی مسیر دشوار تلاش در تحقق «نظام اسلامی»، اینک حرکت بسوی «دولت اسلامی» نیازمند گفتمانی در تراز انقلاب است. “گفتمان پیشرفت اسلامی” علاوه بر محاسن منطبق بر خاستگاه انقلاب اسلامی و ترسیم راه درست رسیدن به اهداف این انقلاب الهی، ضمن برخورداری از محاسن مطرح شده در دیگر گفتمانها با بهره گیری از دستگاه معرفتی مبتنی بر دیدگاه اجتهادی ناب حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری از کاستیهای آنها مبراست.

پیشرفت در این دستگاه معرفتی در برگیرنده همه ابعاد زندگی بشر بوده و با اولویت دادن به فرهنگ و نقش رهبری دادن به آن، تحول در سایر حوزه ها را شکل می‌‌دهد.

از این رو “دولت مردم” در جهت استقرار گفتمان پیشرفت اسلامی، اصول، رویکردها و راهبردهای خویش را به شرح ذیل اعلام می دارد.

۲- مبانی فکری و باورها

۱ـ۲ـ تعالیم فردی و اجتماعی اسلام ناب محمدی(ص) به عنوان یگانه راه سعادت و تعالی انسان‌ها

۲ـ۲ـ منشا الهی حکومت بعنوان پشتوانه مشروعیت و نقش تعیین کننده آراء، مشارکت و حضور مردم در اداره جامعه

۳ـ۲ـ «ولایت مطلقه فقیه» به عنوان مبنای نظری و الگوی عملی کارآمدترین حکومت در زمان غیبت امام زمان (عج)

۴ـ۲ـ دیدگاه ها، اندیشه ها و رهنمودهای بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان مبانی دستگاه معرفتی گفتمان پیشرفت اسلامی

۵ـ۲ـ قانون اساسی به عنوان میثاق ملی

۳- اصول و سیاست ها

۱ـ۳ـ ولایت مداری و تبعیت شایسته از ولایت مطلقه فقیه

۲-۳- اخلاق محوری و احترام به کرامت و منزلت انسانی

۳ـ۳ـ تواضع در مقابل مردم، صداقت و سعه صدر در برابر آنان و خدمتگزاری بی وقفه به ایشان بویژه محرومین و مستضعفین

۴ـ۳ـ وحدت کلمه، همدلی، وفاق و تقویت همبستگی و برادری مومنانه و پرهیز اکید از تفرقه، گروه گرایی و چنددستگی و رقابتهای مخرب

۵ـ۳ـ ترویج ساده زیستی مسئولین و مقابله با اشرافی گری

۶ـ۳ـ امانت داری و پاک دستی

۷ـ۳ـ عدالت محوری و مبارزه واقعی با فقر و فساد و تبعیض

۸ـ۳ـ مسئولیت پذیری و پاسخگویی به مقام معظم رهبری، مردم و قوای نظارتی

۹ـ۳ـ آزادی خواهی و استقلال طلبی

۱۰ـ۳ـ ترویج هویت و روحیه اسلامی، ایرانی و انقلابی

۱۱ـ۳ـ خودباوری متکی بر ایمان، ولایت و سنن الهی

۱۲ـ۳ـ تحول گرایی و پیشرفت جویی

۱۳ـ۳ـ اصلاح طلبی رفتاری، عملکردی، ساختاری و روشی در چارچوب قانون اساسی

۱۴ـ۳ـ بصیرت افزایی و توسعه آگاهی های عمومی

۱۵ـ۳ـ تقویت نقش راهبردی مردم در کارآمدی حکومت اسلامی

۱۶ـ۳ـ احیاء امربه معروف و نهی از منکر با اولویت دهی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر مردم – به ویژه نخبگان و اصحاب رسانه- نسبت به دولت

۱۷ـ۳ـ قانون مداری و احترام به جایگاه مفسران قانون(شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی)

۱۸ـ۳ـ خردگرایی و اهتمام به بهره مندی از عقل و تدبیر جمعی

۱۹ـ۳ـ شایسته سالاری و ابتناء اصول مدیریتی کشور بر تفکر انقلابی، روحیه جهادی و رویکرد سیستمی

۲۰ـ۳ـ ضرورت حضور حداکثری نخبگان در سطوح عالی و بدنه مدیریتی و کارشناسی دولت

۲۱ـ۳ـ بهره مندی از همه ظرفیتهای نیروی انسانی جامعه، بهره گیری از کارشناسان و افراد باتجربه در کنار استفاده از توانمندی و نشاط جوانان

۲۲ـ۳ـ انتخاب گری هوشمندانه دستاوردهای جدید بشری و بومی سازی، در عین نفی رویکردهای فن‌سالارانه

۲۳ـ۳ـ ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی و فرهنگ سازی در مسیر نفی مظاهر سبک زندگی غربی

۲۴ـ۳ـ اولویت فرهنگ در برنامه ریزی ها و نقش زیربنایی آن در شکل دهی به سایر حوزه های اداره جامعه

۲۵ـ۳ـ سیاستگذاری مبتنی بر فقه حکومتی و بهره گیری از ظرفیت علمی حوزه های علمیه و دانشگاه‌ها در حل مسایل

۲۶ـ۳ـ برنامه محوری و اهتمام به کارآمدی

۲۷ـ۳ـ نظارت مستمر و سیستمی بر عملکرد و رفتار مسئولان و خدمتگزاران به مردم

۲۸ـ۳ـ شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات مفید

۲۹ـ۳ـ نفی تحجر، التقاط، انفعال و انحرافات فکری به عنوان جریانات مخالف رویکرد عقل مدار در اسلام انقلابی

۳۰ـ۳ـ همگرایی و تعامل سازنده با سایر قوا و کمک به آنها

۴- رویکردها و راهبردهای تحول

پیشرفت جامعه با الگوی اسلامی نیازمند راهبردهایی در حوزه های مختلف است که مبتنی بر اصول و سیاستهای فوق، خطوط اصلی حرکت دولت یازدهم را نشان دهند. راهبردهای تحول در حوزه های مختلف و برخی اقشار به شرح زیر است.

۱-۴- مدیریت و معماری نظام‌های کلان

• توسعه و تعالی نظام‌های کلان با رویکرد معمارگونه و کل‌گرایانه خلاق (در مقابل نگاه جز‌ءگرایانه و بخشی‌نگر) و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی طولی و عرضی بین عناصر مختلف نظام‌های خرد و کلان

• نهادینه‌سازی دولت مردمی با بستر‌سازی برای نقش‌آفرینی حداکثری آحاد جامعه و ارتقاء سهم سرانه مردم در پیشرفت ملی به منظور تحقق الگوی اسلامی- ایران پیشرفت

• تأسیس نهاد متمرکز برای راهبری و مدیریت معماری نظام‌های خرد و کلان کشور

• گسترش دایره مشارکت مردمی خاصه نخبگان حوزوی، دانشگاهی و پیشکسوتان در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های پر اهمیت کشور و شکستن حوزه‌های انحصار قشر یا طیف خاصی از افراد

• ایجاد تحول در نظام برنامه‌ریزی بلند‌‎مدت، میان مدت و سالیانه و سیستم بودجه‌ریزی کشور

• توسعه نظام اعتباربخشی و استانداردسازی برای تضمین کیفیت خدمات و محصولات در بخشهای مختلف کشور

• شایسته گزینی و توسعه شایستگی مدیران و کارگزاران در دولت اسلامی با بهره گیری از کارآمدترین روشها و ابزارهای روز دنیا مبتنی بر مبانی و ارزشهای اسلامی و انقلابی

• تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی، بخش تعاون و نهادهای غیردولتی با تکیه بر ظرفیت های اصل ۴۴ قانون اساسی

• بسترسازی مدیریت یکپارچه در حوزه های محلی و شهری و واگذاری تصدی های غیر حاکمیتی به نهادهای ذی ربط

۲-۴- فرهنگ

• تثبیت و ابلاغ رتبی ملاحظات فرهنگی در کلیه وظایف و کارویژه‌های قوه مجریه و ضرورت بررسی‌های جامع و ایجاد اسناد پشتیبان فرهنگی برای تمامی برنامه‌ریزی‌ها، مصوبات و اجراییات کشور

• تمرکز و تأکید بر قرآن محوری و فرهنگ ناب اهل‌بیت علیهم‌السلام در طراحی‌ها، اجراها و ارزیابی‌های فرهنگی

• بازنگرانی و تقویت محتوایی و ساختاری جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اتاق فکر و طراحی، نظارت و مدیریت کلان فرهنگی در کشور و شکل‌گیری تعامل هدفمند و دوسویه با تمامی نهادهای فعال و اثرگذار فرهنگی

• بازمهندسی مولفه‌های نظام فرهنگی و بازنگری آرایش نهادهای فرهنگی به منظور ارتقاء زنجیره اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی

• توجه به آیین های مذهبی، پاسداشت میراثهای ارزشمند اسلامی و ایرانی و حفظ آثار تمدنی، توجه به تاریخ و بزرگان فرهنگی کشور به خصوص در تاریخ پس از اسلام، اولویت دهی به منابع و آبشخورهای بومی بویژه گنجینه بزرگ بدست آمده از موهبت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و توسعه و ترویج زبان و ادبیات فارسی

• برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای فرهنگ عمومی و سالم سازی عرف جامعه

• بسترسازی برای تعالی محصولات فرهنگی و تسهیل برای شکل‌گیری چرخه اقتصادی محصول مبتنی بر میزان اثرگذاری مطلوب در فرهنگ کشور

• مردم سپاری و افزایش مشارکت آنان در اجرای فعالیتهای فرهنگی از طریق ایجاد بستر شبکه‌ای تعامل، هم‌افزایی و نظارت اجتماعی در راستای تحقق مولفه‌های مطلوب فرهنگی

• تبیین و ترویج الگوی سبک زندگی اسلامی و ایرانی با محوریت خانواده و مسجد و تمهید عناصر موثر در تحقق الگو به ویژه در حوزه عوامل اقتصادی و اجتماعی

• محوریت‌دهی شکلی و محتوایی به نهاد مقدس خانواده به عنوان جایگاه اصلی و مرکزی هر نوع تغییر مثبت فراگیر در جامعه و برنامه‌ریزی‌های فکری و فرهنگی بر مخاطبان کودک و نوجوان برای تربیت نسلی در تراز انقلاب اسلامی

• اهتمام شکلی و محتوایی به جایگاه نهاد مقدس مسجد در امور فرهنگی کشور اعم از فردی، خانوادگی و اجتماعی

• دستیابی به هنر متعهد به ارزشهای اسلامی و انقلابی، استکبارستیز و معرفت افزا و بهره گیری از ظرفیت هنر در تعمیق گفتمان انقلاب اسلامی

• توسعه محتوایی و زیرساختی ابزارهای رسانه ای و تبلیغی کشور و فعالیت موثر در مدیریت جریان اطلاعات و ارتباطات در کشور و جهان، به خصوص کشورهای مسلمان و توجه به بعد صادراتی فرهنگ انقلاب اسلامی و برنامه‌ریزی مناسب جهت محوریت فرهنگی جهان اسلام

۳-۴- تعلیم و تربیت

• ارتقاء جایگاه اجتماعی و زیرساختی تعلیم و تربیت از طریق افزایش سهم اعتبارات دولتی و خصوصی و تکریم جایگاه معلمین

• برقراری عدالت در تعلیم و تربیت و افزایش قدرت انتخاب مردم در شیوه‌های آموزش با توجه به لزوم هدایت استعدادها مبتنی بر تنوع آنها و انتخاب مراکز آموزشی از طریق تنوع الگو‌های برنامه درسی، ایجاد نظام تصمیم‌گیری توزیع شده و پرداخت هدفمند سرانه تعلیم و تربیت

• متحول ساختن نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر تعالیم قرآن کریم و سیره ائمه اطهار برای پاسخگویی به نیازهای واقعی در تمهید تعالی انسان به جای پاسخگویی به نیازهای کاذب

• حاکم کردن الگوی تلفیقی مشتمل بر آموزش، تربیت، خلاقیت و مهارت به صورت همزمان در همه رده های تحصیلی و در نتیجه جایگزینی الگوی آموزشی حافظه مدار فعلی با الگوی مبتنی بر یادگیری دانش به همراه تربیت انسانها و پرورش مهارتها و پژوهش

• بهبود شان و منزلت اجتماعی معلمان از طریق ایجاد زمینه رشد و ارتقای علمی و رتبه آنان (همانند اساتید دانشگاه)، مشارکت دادن معلمان در تصمیم سازی ها و رسیدگی به معیشت ایشان

• ارتقای جایگاه مراکز تربیت معلم با جهت دهی رویکرد آنها به حوزه های تخصصی و پذیرش نخبگان

۴-۴- علم و فناوری

• بسترسازی برای استقرار شبکه ملی علم و فناوری در راستای ایجاد هم‌افزایی و اتصال بازیگران نظام ملی نوآوری اعم از دانشگاهیان، نخبگان غیر دانشگاهی، فعالین صنعت، و … و تسهیل ارتباط با عناصر نظام بین‌المللی نوآوری

• تقویت فضای تئوری‌پردازی و آزاد اندیشی از طریق توسعه کرسی‌های آزاداندیشی و کانون‌های تفکر و ترویج روحیه خودباوری و جهاد علمی

• ایجاد تحول در نظام آموزش، پژوهش، نوآوری و فناوری برای رفع‌ نیازهای کشور و ایجاد صنعت علم بنیان

• تعالی رشته‌های دانشگاهی از طریق بازنگری روش‌شناسی علوم مبتنی بر معرفت‌شناسی اسلامی با تاکید بر علوم انسانی، آمایش رشته‌های دانشگاهی مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای و نیازهای کشور و توسعه رشته‌های میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای

• توسعه شایستگی‌های اساتید و مدرسان دانشگاهی از طریق طراحی و استقرار نظام جامع توانمندسازی اساتید

۵-۴- سیاست داخلی و امنیت

• تقویت پیوستگی مردم و حکومت و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

• حفظ و گسترش آرامش و ثبات سیاسی در کشور و توسعه عدالت اجتماعی در جهت تقویت اعتماد عمومی، مشارکت و کارآمدی نظام سیاسی

• تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون

• تقویت احزاب و نهادهای مدنی در جهت گسترش مشارکت عمومی

• تقویت امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و احساس امنیت روانی

• ترویج امر به معروف و نهی از منکر با ایجاد زمینه مساعد انجام این دو فریضه الهی از سوی مردم به مسئولان

• برنامه ریزی برای توسعه متوازن، همه جانبه و بومی مناطق مختلف کشور

• توجه به اصول امنیتی و دفاعی در آمایش سرزمین و توجه به اصول مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در کلیه برنامه ریزی ها

۶-۴- سیاست خارجی

• اتخاذ سیاست تعاملگرایی فعال پیشرو در ارتباط با همه دنیا به غیر از دولتهای متخاصم و تنظیم روابط تجاری و اقتصادی با آنها در چارچوب حفظ منافع ملی

• تلاش برای تحقق امت واحده اسلامی، انسجام جهان اسلام و حمایت از آرمان فلسطین

• تعامل فعال با دولتهای اسلامی و در حال توسعه و کمک به آنها در راستای قطع وابستگی ها

• مبارزه همه جانبه با نظام سلطه، ایفای نقش محوری به عنوان قطب مقابله با سلطه (سلطه ستیزان)، حمایت از حقوق ملتهای مستضعف، حمایت از جنبش های آزادی بخش و ایجاد توانمندی متناسب با این وظایف در داخل کشور و دستگاه دیپلماسی

• گسترش همکاری های منطقه ای، اتحاد و ائتلاف با دولتهای همسو و ایجاد بلوک های جدید قدرت با هدف تقویت جبهه ضد استکباری متشکل از دولتهای مردمی در سراسر جهان

• نقش آفرینی ویژه در جایگاه ریاست جنبش عدم تعهد به عنوان الگویی ثالث در نظام بین الملل

• مدیریت مدبرانه مناقشات و تنازعات بین المللی با بهره گیری از ظرفیت گروه هایی نظیر عدم تعهد، دی هشت و سازمان کنفرانس اسلامی

• همکاری و تعامل فعال و در عین حال قدرتمند با کشورهای همسایه بر پایه اصول و موازین حسن همجواری و احترام متقابل و تلاش برای رهایی کامل منطقه از حضور نظامی اجانب

• بسترسازی برای مدیریت افکار عمومی دنیا از طریق گسترش پوشش رسانه ای به تمام نقاط،تولید آثار هنری منعکس کننده فرهنگ اسلامی و ایرانی، تحول در مدل فعالیت نمایندگی ها و رایزنی های جمهوری اسلامی و گسترش هدفمند صنعت توریسم در کشور

• تقویت دیپلماسی عمومی و استفاده از ظرفیت های نخبگان، هنرمندان، رسانه ها، تشکل های غیردولتی و دانشجویان ایرانی و غیرایرانی

• مقاومت مدبرانه در مواجهه با نظام سلطه و تلاش برای بی اثر کردن تحریم با تعاملات فعال بین المللی و تقویت انسجام داخلی

• تاکید بر مواضع بر حق جمهوری اسلامی در پرونده هسته ای و تلاش برای بازگشت پرونده به روال حقوقی و کارشناسی

• افزایش توان دفاعی و در نتیجه قدرتمندتر کردن جمهوری اسلامی ایران در منطقه

• شناسایی فرصتهای خارج از کشور و استفاده از آنها برای کمک به ایجاد توانمندی داخلی به خصوص بهره برداری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور

۷-۴- اقتصاد

• استفاده از ابزارهای سیاستی برای تحول ارزشها و رفتارهای جامعه نسبت به کارمولد، الگوی مصرف، فرصت‌طلبی منفی، دستگیری نیازمندان، استفاده از اموال عمومی و حفظ محیط زیست

• اصلاح ساختار سیاستگذاری اقتصادی و ثبات در سیاستها و مقررات و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری مولد و کسب‌وکار سالم

• کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی با تمرکز بر مزیت های کشور نظیر کشاورزی، خدمات حمل و نقل و لجستیک، صدور خدمات فنی و مهندسی

• استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی

• اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی و تصحیح نقش بانک مرکزی جهت مسوولیت پذیری برای مهار تورم و قدرت خرید مردم

• توجه به عدالت اقتصادی و اجتماعی، رسیدگی خاص به مناطق محروم، ایجاد اشتغال و اصلاح توزیع درآمد به نفع گروه‌های مستضعف و توجه ویژه به پیشرفت متوازن و مزایای هر منطقه

• اصلاح الگوی بانکداری متنوع و تلاش جهت حل کردن مساله ربا و شبهه ربا در واقعیت عملیات بانکی

• استفاده از فناوری اطلاعات جهت ایجاد شفافیت در عملکرد دولت، نظام بانکی و نظام مالیاتی و آشکارسازی مالی در ساختارهای اقتصادی کشور با هدف کاهش مفاسد مالی و مبارزه سیستمی با فساد و تکاثر

• مقاوم‌سازی اقتصاد از طریق نقش‌آفرینی بیشتر نهادهای مردمی در اقتصاد، کاهش انحصار و دولت‌محوری و کاستن از تصدی‌های بخش دولتی و شبه‌دولتی در راستای کاهش آسیب پذیری در مقابل تحریم ها

• کاهش بازده فعالیتهای سوداگری و غیرمولد و جهت‌دهی سرمایه‌ها به بخشهای صنعت و کشاورزی و تولید داخل و افزایش اشتغال

• توجه به بخش خصوصی و بخش تعاون، تسهیل فعالیت این دو بخش و تقویت بازار سرمایه

۸-۴- صنعت و تجارت

• متنوع سازی صادرات و افزایش سهم دانش و محصولات دانش بنیان، محصولات پایین دستی و خدمات فنی مهندسی در صادرات کشور و کاهش خام فروشی

• فراهم نمودن بستر شکل گیری خوشه های مولد صنعتی و تشکیل زنجیره های تامین کارآمد از طریق پیوند صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و تمهید شکل گیری بنگاه های بزرگ رقابت پذیر و نشانهای تجاری بین المللی

• ارتقاء سطح رقابت پذیری صنایع بزرگ کشور (نظیر صنعت خودرو) در سطح بین المللی از طریق سیاستگذاری به منظور افزایش بهره وری و تعدیل مدبرانه تعرفه های واردات در حمایت از تولید ملی

• بومی سازی و حداکثرسازی استفاده از توان فنی و مهندسی در صنایع استراتژیک کشور به ویژه صنعت نفت به عنوان موتور محرک صنعت و اقتصاد کشور

• توسعه تجارت خارجی پایدار در حوزه کالاها و خدماتی که در داخل کشور مزیت رقابتی در آنها وجود ندارد، از طریق استقرار نظام اطلاعاتی شفاف، جامع و به روز

۹-۴- کشاورزی

• دستیابی به خوداتکایی در تولید اقلام استراتژیک کشاورزی، ارتقای بهره‌وری، اصلاح، نوسازی و توسعه بخش‌های مختلف کشاورزی از طریق گسترش کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان، اصلاح الگوهای سنتی کاشت، داشت، برداشت و اصلاح الگوی مصرف؛

• ایجاد تحول با رویکردی عادلانه و واقع‌بینانه در اختصاص جایگاه و سهم مناسب به بخش کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان موتور اقتصاد مقاومتی از طریق استفاده از ظرفیت‌ها و منابع داخلی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بازار سرمایه و منابع و اعتبارات دولتی؛

• ارتقاء و اعتلای ضریب امنیت غذایی کشور با رویکرد توجه به محصولات استراتژیک، اساسی، پاک و سالم؛

• تلاش در جهت تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش‌های منابع طبیعی (جنگل‌ها، مراتع) و منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری کشور و اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع مزبور با گسترش تحقیقات کاربردی و فناوری‌های زیست‌محیطی و ژنتیکی؛

• توسعه و پیشرفت پایدار، متوازن و یکپارچه بخش کشاورزی، روستایی و عشایری از طریق واگذاری تصدی‌های غیرحاکمیتی، توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی-کشاورزی کوچک و متوسط روستائیان و عشایر با سه رویکرد متعامل ۱) استانی، اجتماعی و فرهنگی ۲) اقتصادی با بهره‌وری و ارزش افزوده بالا ۳) هدایتی، حمایتی و نظارتی؛

• ایجاد تحول در نظام و چرخه تولید، تجارت و بازار رسانی محصولات و فرآورده‌های کشاورزی از طریق به‌کارگیری و اجرای اصول علمی زنجیره تامین و لجستیک محصولات کشاورزی؛

• ارتقا و توانمندسازی ساختار مدیریت حوزه کشاورزی، فعالان حوزه کشاورزی و روستائیان.

• دانش بنیان کردن تولید و تجارت در بخش کشاورزی و توسعه روستایی و مساله محوری در مطالعات و پژوهشها

• حمایت از صنایع تبدیلی و صادرات محصولات کشاورزی

۱۰-۴- امور زیربنایی

• تبدیل نمودن ایران به گذرگاه محوری لجستیک منطقه با تمرکز بر گسترش شبکه حمل و نقل یکپارچه و مکمل در مسیرهای راهبردی به منظور تبدیل حوزه لجستیک به یکی از پیشران های تحول اقتصادی و استفاده بهینه از جایگاه محوری کشور در انتشار گفتمان انقلاب اسلامی (چهارراه فرهنگی جهان).

• تمرکز بر توسعه حمل و نقل ریلی و دریایی و نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل در این دو بخش

• تحول و بازطراحی شبکه‌های توزیع و لجستیک کالاها به ویژه کالاهای اساسی و ضروری برای کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و افزایش کیفیت تحویل

• توسعه رویکرد لجستیک مقاومتی از طریق طراحی و پیاده‌سازی کانال‌های لجستیک متنوع و نامتقارن و گسترش شبکه‌ در راستای کاهش اثرات تحریم و افزایش هزینه دشمنان در اعمال سیاست‌های تحریمی

• افزایش ایمنی ناوگان هوایی و افزایش ظرفیت خدمات مسافربری

• افزایش ایمنی راه ها و جاده ها و کاهش آمار تصادفات

• کمک به ساخت مسکن ارزان و تقویت طرف عرضه مسکن با تاکید بر ادامه طرح مسکن مهر، رفع نقایص آن و تمرکز بر بافتهای فرسوده شهری

• کنترل تقاضای کاذب در بازار مسکن به وسیله سیاستهای مالیاتی

۱۱-۴- انرژی

• واگذاری بخش های تصدیگری زنجیره عرضه انرژی (توزیع، انتقال، تبدیل و فرآورش) به بخش خصوصی در چارچوب سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی

• تقویت مشارکت و همکارهای مشترک در اوپک با درک صحیح از جایگاه و تأثیرگذاری اعضاء

• توسعه سرمایه گذاری و تنوع بخشی به تأمین منابع مالی برای افزایش ظرفیت تولید انواع نفت خام و گاز طبیعی

• تمرکز بر صادرات گاز طبیعی و ایجاد کمربند شبکه گاز طبیعی در اطراف ایران و توسعه صادرات نفت خام به بازارهای سنتی آسیایی و اروپایی

• تسریع در توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز مشترک

• بالابردن ضریب استخراج از میادین موجود از طریق ارتقای تکنولوژی

• ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسایل زیست‌محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر با اولویت انرژی‌های هسته ای و آبی

• حمایت از تشکیل شرکت های پیمانکاری عمومی و تقویت آنها و حمایت از پژوهش، فنآوری و نوآوری در حوزه انرژی کشور

• گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین‎الملل و ارتقاء فناوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

• متنوع سازی صادرات انرژی، افزایش سهم محصولات دانش بنیان، محصولات پایین دستی، پتروشیمی و خدمات فنی مهندسی در صادرات کشور و کاهش خام فروشی

• توسعه فناوری برای کاهش شدت مصرف انرژی و توانمندسازی صنایع برای تسریع در این امر

۱۲-۴- فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)

• توسعه بستر دولت اسلامی- مردمی از طریق معماری دولت یکپارچه و چابک مبتنی بر فاوا به منظور گسترش عدالت، ارتقاء شفافیت، افزایش بهره وری و گسترش مشارکت و رضایت‌مندی مردمی

• توسعه بستر یکپارچه و پایدار فاوا برای استفاده حداکثری در صنعت، خدمات، تجارت، لجستیک و کشاورزی به منظور کاهش اتلاف منابع و خلق ارزش افزوده از طریق اشتراک‌گذاری و تبادل لحظه‌ای اطلاعات و تضمین حق مالکیت و امنیت حوزه اقتصادی

• کاهش تمرکز اجرا در پایتخت و ایجاد دولت یکپارچه توزیع شده با افزایش بکارگیری فاوا در فرآیندهای اجرایی و برون‌سپاری مردمی خدمات دولتی از طریق بستر‌سازی پویای فاوا

• ایجاد تحول در فرآیندهای ارتباطی قوای سه گانه و زیرمجموعه‌های آنها با توسعه معماری یکپارچه فاوای نظام جمهوری اسلامی ایران و استقرار و بسط آن در گستره کشور

• توسعه سیاست‌های تشویقی برای گسترش و تقویت رسانه‌ها اجتماعی تعاملی به منظور ارتقاء تولید محتوای ارزشی در فضای مجازی و بازمهندسی و ضابطه مند کردن سیاست‌های سلبی

۱۳-۴- سلامت

• بهبود شیوه های زندگی سالم مبتنی بر اصول علمی و آموزه های اخلاقی و دینی ونهادینه شدن سبک زندگی سالم

• افزایش دانش سلامت برای آحاد جامعه

• گسترش پوشش سلامت و ارتقای کیفیت سلامت

• طراحی و تدوین نقشه جامع یکپارچه پژوهشی، راهبردی و عملیاتی سلامت به منظور تبیین و رصد وضعیت سلامت کشور در تمامی ابعاد و تعیین برنامه و اقدامات کلیه ذینفعان سلامت

• بازطراحی و استقرار نظام جامع مراقبت سلامت، پزشک خانواده و ارجاع با تمهید سازوکارهای لازم

• فراهم نمودن دسترسی وسیع و عادلانه آحاد جامعه به کلیه خدمات بیمارستانی، مراقبت های بهداشتی و داروهای ضروری

• توجه ویژه به امنیت غذایی، تغذیه سالم و بهره مندی عادلانه مردم از سبد غذایی مطلوب و بومی

• ارتقای تعهد و مسئولیت پذیری جامعه پزشکی و توجه خاص به کرامت انسانی و حقوق و منزلت بیماران و کاهش رنج بیماران و بیمارداران

• تدوین و پیاده سازی نظام ملی طب اسلامی، سنتی و داروهای طبیعی

• طراحی و پیاده سازی نظامات جامع مراقبت از بیماران خاص و مراقبت از سالمندان

• ارتقای جامعیت تخصصی در تربیت کادر متخصص، متناسب سازی تربیت کادر با نیازهای حال و آینده کشور در کمیت و رشته های تخصصی

• توجه به کادر پزشکی و پیراپزشکی در ارتقای منزلت اجتماعی و رفع نیازهای آنان

• اصلاح نظام تعرفه ای پرداخت بیماران، کاهش سهم پرداخت مردم در خرید خدمات سلامت و طراحی نظام پرداختها به گونه ای که درمان بیماریهای سخت، موجب فقر افراد نشود

• افزایش کمی و کیفی ارائه خدمات سلامت به غیر ایرانیان، صدور خدمات سلامت و توریسم سلامت

۱۴-۴- اجتماعی

۱-۱۴-۴- رفاه و تامین اجتماعی

• ارتقای کیفیت رفاه و تامین اجتماعی با تمرکز بر افزایش فرصتها، منابع و سرمایه های مادی و معنوی و توانمندسازی اقشار محروم و آسیب پذیر، کم درآمد و متوسط

• تمرکز بر سرمایه گذاری هدفمند، پربازده، پایدار و توزیع شده با مشارکت اختیاری دهکهای پایینی و متوسط جامعه در برابر توزیع نقدی یارانه ها و آثار تورم زای آن

• گسترش پوشش خدمات بیمه ای، حمایتی، توانبخشی و امدادی با اولویت محروم ترین اقشار در مناطق محروم، روستایی، مرزی و پر مخاطره کشور

• تمرکز بر پیشگیری از ایجاد فقر و محرومیت جدید و تمرکز بر توزیع عادلانه فرصتها، منافع و بهره مندیها و کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی در اعمال سیاستها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی

• تمرکز بر توسعه بیمه اجتماعی یکپارچه ، فراگیر ، پایدار، توانمند و پرثمر

• توسعه و افزایش بازده سرمایه بیمه های اجتماعی و صیانت از منافع آن در برابر سوءاستفاده های احتمالی

• تمرکز بر توانمندسازی در اعمال سیاستها و برنامه های حمایتی و کاهش اقشار حمایت پذیر و تبدیل آنها به اقشار تحت پوشش بیمه های اجتماعی

• توسعه بیمه های مکمل جامع و تخصصی پایدار و کم هزینه به منظور افزایش امنیت در برابر حوادث و سوانح و بیماری های صعب العلاج

• توسعه زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به منظور رفع عوامل ریشه ای فقر و محرومیت

• صیانت از سرمایه های بازنشستگان به منظور تامین نیازهای واقعی و معیشت مطمئن و پایدار ایشان و توسعه کرامت انسانی و حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی آنها

• گسترش و ارتقای جایگاه سازمان های مردم نهاد برای تقویت تکافل اجتماعی با تأکید بر محرومیت زدایی

• توانمندسازی اقشار آسیب پذیر برای کاهش صدمات اجتماعی از طریق ایجاد بستر خود اتکایی و تبدیل شدن به قشر مولد جامعه

• پوشش تأمین نیازهای اساسی دهک‌های پایین اجتماعی

۲-۱۴-۴- بانوان

• تقویت جایگاه تصمیم سازی، سیاستگذاری و هماهنگی مباحث خانواده و بازمعماری و ارتقاء نهادهای ذیربط در بدنه دولت

• ارتقاء شان زن در جایگاه محور خانواده از طریق فرهنگ سازی و بهادادن به نقش مادری و خانه داری بانوان و همچنین از طریق تامین ضرورتهایی نظیر بیمه زنان خانه دار به منظور تامین آتیه آنان

• مهیا کردن بسترهای قانونی در جهت ارتقاء و بهبود جایگاه زن و خانواده از طریق تلاش در جهت تهیه و اجرایی شدن لوایح مربوطه

• تعیین نقشهای اجتماعی متناسب با ظرافتهای فکری و جسمی زنان و هماهنگ با مسوولیت خانوادگی و نقشهای مادری و همسری آنان

• فرهنگسازی و ارائه الگو از بانوان موفق، متخصص، دارای فرزند، متعهد به خانواده و دارای نقش اصلی در تربیت فرزندان

• بهره گیری صحیح از ظرفیت بانوان در جایگاه‌های اجتماعی مرتبط با توانمندی های ایشان

• اهتمام ویژه به مشکلات فرهنگی، معیشتی، اشتغال و ازدواج زنان سرپرست خانوار، تامین نیازها و توانمندسازی آنان و تشکیل صندوق حمایت از خانواده

• ارائه الگوهای موفق زن مسلمان در عرصه های بین المللی و تبلیغ جایگاه و منزلت بالای زن در اسلام در عرصه‌های جهانی

۳-۱۴-۴- جوانان

• توانمندسازی جوانان و ارتقاء نقش آنان در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور

• توجه به حل مشکلات اشتغال، ازدواج و مسکن به عنوان مهمترین دغدغه های جوانان

• برنامه‌ریزی دقیق برای اوقات فراغت جوانان

• اولویت دهی به جوانان به ویژه نخبگان جوان در استفاده از فرصت ها در شرایط شایستگی برابر به منظور نقش آفرینی اثربخش نسل جوان در حل مشکلات و نیازهای بخش های مختلف کشور

• تمهید مؤثر برای حضور جوانان در عرصه‌های جهانی در حوزه های اقتصادی، علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، به منظور ارتقای جایگاه الهام بخشی جمهوری اسلامی ایران و تقویت روحیه خودباوری ملی و نفوذ در بازارهای بین‌المللی

۴-۱۴-۴- ایثارگران

• تلاش ویژه در راستای نهایی شدن و اجرای کامل قانون “حمایت از ایثارگران”

• تحول در نظام ارایه خدمات به ایثارگران از طریق چابک سازی، کوچک سازی و ارایه خدمات مبتنی بر فن آوری اطلاعات

• رعایت عدالت در نظام پرداخت حقوق و مزایای خانواده های محترم شهدا و ایثارگران

• ارتقای جایگاه اجتماعی و تخصصی ایثارگران از طریق توانمندسازی و رشد علمی آنان و به کارگیری متخصصین و نخبگان ایثارگر در مسوولیت های کشور

• توجه مستمر به پرکردن خلاءهای خدمات اجتماعی و فرهنگی به خانواده های شهدا و ایثارگران و ارائه خدمات متناسب با نیازها به آنان از جمله اشتغال، مسکن و درمان

ورزش

• توسعه فراگیر و ارزان ورزش همگانی برای آحاد مردم در سراسر کشور و تمامی رده های سنی از طریق بسترسازی و ارائه تسهیلات و پشتیبانی ساختاریافته و یکپارچه

• توسعه امکانات ورزشی و اعمال سیاستهای تشویقی در جهت پرداختن به ورزش و توجه به ورزش قهرمانی و زمینه سازی گسترش آن

مبارزه با مواد مخدر

• گسترش سطوح و تقویت مبارزه با عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر در تمامی لایه های زنجیره تولید-توزیع با تأکید بر محدودسازی بازار و افزایش هزینه تولید و توزیع مواد با تمرکز بر مواد مخدر صنعتی و پرخطر

• توسعه بسته های جامع ترک اعتیاد با تأکید بر ابعاد زندگی اقتصادی- اجتماعی معتادان بعد از ترک اعتیاد

• مصونت بخشی و پیشگیری از اعتیاد با آگاه‌سازی، ترویج و فرهنگ‌سازی برای آحاد جامعه به خصوص جوانان و قشر دانش‌آموز

 

بدون دیدگاه


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *