دردسر دیدن بخش دفاع کشور در اطمینان بخشی به آمریکا یا پرهزینه بودن آن؟

از منظر جناب آقای هاشمی ممکن است چهارمین علت الگو قرار دادن ژاپن و آلمان در عدم نیاز به قدرت نظامی در توسعه و مضر دانستن آن در جهان متمدن کنونی، دردسر دیدن بخش دفاع کشور در اطمینان بخشی به آمریکا یا پرهزینه بودن آن باشد.

همان گونه که همراهان جناب آقای محمد خاتمی در کتاب مبانی نظری برنامه چهارم توسعه کشور در سال ۱۳۸۳ اظهار کردند. “اگر چه ایران توانسته است به دستاوردهای نظامی تهاجمی (موشکی و هسته‌ای) مناسبی دست یابد، اما به علت حضور آمریکا و تغییر مدل جنگ، اهمیت تکنولوژی و قدرت نظامی به معنای تهاجمی برای ایران، امروز به یک هزینه پردردسر و خطرساز برای امنیت ملی و ملت تبدیل شده است. فروپاشی شوروی، سرنوشت عراق و تدبیر چین، در تحول از یک قدرت نظامی به قدرت اقتصادی، می تواند بسیار آموزنده باشد. ایران می‌تواند با کاهش شدید هزینه های نظامی به حدود بیست درصد (۲۰%) فعلی، و اعمال استراتژی دفاع غیر تحریک آمیز، حتی از هواپیمای دفاعی بسیار پیشرفته F-14 هم برای دفاع داخلی استفاده کند، و همراه آن با تولید موشک دفاعی ضد تانک (ضد نفر سهند)، کلیه مرزهای هوایی زرهی رو خود را از لحاظ نظامی بیمه کند. در ازای این تغییر استراتژی سرنوشت ساز، ایران با خروج از بازی قدرت تعارضی (منفی)، به عرصه بازی تعاونی مؤثر و مثبت منطقه ای، در بستر نظام بین المللی جهانی نائل می‌آید.
نتایج اولیه از نگاه فوق عبارت است از:
۱٫ قدرناسپاسی از مجاهدت های رخ داده در ایجاد امنیت کشور
۲٫ فهم غلط از صنعت دفاعی و سازوکارهای صیانت از حریم دفاعی و امنیتی کشور
۳٫ ساده انگاری و چشم بستن بر واقعیت های تلخ جهان و قانون جنگل حاکم برآن
۴٫ اعتماد به آمریکا و همراهی با دشمن
۵٫ متهم نمودن ایران به کسب سلاح کشتار جمعی و دادن بهانه به دست آمریکا
۶٫ در معرض حمله قرار گرفتن ایران با تضعیف نیروهای نظامی و قدرت دفاعی کشور
۷٫ استقبال از هرج و مرج و آشوبگری و اقدامات تروریستی در ایران
۸٫ اغوای افکار عمومی با قلب نمودن تاریخ و برداشت غلط از سرنوشت سایر کشورها
۹٫ توجیه گری شراکت با جنایتکاران و رفاقت با دزدان بین المللی
۱۰٫ تضعیف محور مقاومت در برابر تروریست های جنایتکار
به نظرم آقایان هاشمی و روحانی خواسته یا ناخواسته مثل برخی افراد دوم خردادی دارای این نگاه غلط بوده و با خوش بینی به آمریکا خواستار رضایتمندی شیطان بزرگ به هر وسیله ای از جمله تضعیف قدرت نظامی کشور هستند.

اعتقاد به راه نجات ایران از طریق پیوستن به قافله اقتصاد جهانی و آشتی با آمریکا و دست برداشتن از مبارزه با اسرائیل دومین دلیل برخی اظهار نظرهاست.

در بین مسئولان کشور دو نگاه برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد. یک نگاه بر توانمندی های داخلی و بهره گیری از همه فرصت های منطقه ای و بین المللی و در یک کلام اقتصاد مقاومتی تاکید دارد. نگاه دوم بر هماهنگی با آمریکا و ساختارها و دستورالعمل های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول اصرار می ورزد.
جناب آقای هاشمی با نگاه دوم دولت سازندگی را آغاز کرد و متاسفانه جهت گیری نظام اقتصاد کشور۲۷ سال است براین مدار می چرخد. ایشان سرمایه گذاری در بخش دفاع کشور را الویت نمی داند و مسبب تحریک آمریکا و هم پیمانان منطقه اش می داند.
لطفا به جملات مورد تاکید سازمان مدیریت دولت اصلاحات در مبانی نظری برنامه چهارم توجه فرمایید.
“امروزه بر همه مسئولین جمهوری اسلامی ایران اثبات شده که کشورمان در تقابل با قدرت آمریکا و اسرائیل، با حالت انزوا و صرفاً متکی بر خود، قادر نخواهد بود مسائلی از قبیل فقر، بیکاری، عدم توسعه، عدم تولید، عدم صادرات و … را حل نماید. حل معضلات فوق در همه جهان با اتصال به اقتصاد جهانی و بهره برداری از سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی، مقدور ممکن می باشد. لذا این عامل مهم در برنامه چهارم توسعه، بایستی به دقت مورد مداقه قرار گیرد و جایگاه آن به وضوع برای جهانیان و سرمایه گذاران خارجی روشن گردد.”
نتایج نگاه مورد نظر فوق الذکرحداقل عبارت است از:
۱٫ دست برداشتن از اعتقادات اسلامی و انقلابی و سازش با ظالم
۲٫ فراموشی تجربه گران بهای ۳۷ سال گذشته بویژه دفاع مقدس
۳٫ نفی استقلال کشور و آسیب پذیر کردن آن در برابر بیگانگان
۴٫ ندیدن توانمندی ها و مقدورات بالای داخلی و ظرفیت های منطقه ای و جهانی ایران
۵٫ ممانعت از انتفاع مردم و سرمایه داران داخلی
۶٫ ساده انگاری در اعتماد به وعده های غرب و عدم درک درست نقشه آمریکا
۷٫ نادرست بودن پیش فرض انزوای ایران
۸٫ امید داشتن به دشمنان و خودباختگی و تسلیم شدن در مقابل آنان
۹٫ تکیه برالگوی ناموفق اقتصاد لیبرالی
۱۰٫ عبرت نگرفتن از تجارب سایر کشورها مثل مالزی
۱۱٫ خشکاندن ریشه های مقاومت در جهان

به نظرم:
بخشی از دلایل اظهار نظر پیرامون محدودیت بخش دفاعی کشور توسط آقای هاشمی و اتفاقات ناگوار بودجه امسال در حذف پنج هزار میلیارد تومان بخش دفاع توسط آقای روحانی ریشه در اعتقاد ایشان به اتکا به خارج کشور بویژه غرب برای حل مشکلات کشور دارد.

بدون دیدگاه


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *