خروجی انتخابات پولی، پاکدستی نیست

‍ علیرضا زاکانی در همایش در برابر فساد که در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد عنوان کرد:

۴۳ جلد قانون مادر به جای ۱۲ هزار عنوان قانون لازم است.
خروجی انتخابات پولی پاکدستی نیست/ شروع مبارزه با فساد از دولت و برخورد قضایی آخرین مرحله است/ دولت باید چابک و شفاف شود.

اصلاح اقتصادی و مبارزه با فساد از دولت شروع می شود زیرا منابع در اختیار اوست؛ برخورد قضایی آخرین راهکار است که باید بدون اغماض و توسط افراد پاک انجام شود.

در مجلس هفتم به همراه ۱۲ نفر دیگر از قوه قضاییه تحقیق و تفحص کردیم و با وجود تهدیدات علیه ما نتایج خوبی از قوتها و ضعفها به دست آمد.

بدترین نوع فسادپیوند ثروت و قدرت است که افرادی برای رسیدن به قدرت از ثروت استفاده کنند و بعد چند برابر آن را از بیت المال بر دارند و نتیجه انتخابات پولی پاکدستی نیست.

فساد اقتصادی از صورت تک گیر در آمده است و در حال گسترش شبکه ای است که مبارزه جز با داشتن اراده آهنین و مواجهه علمی و بابرنامه راهی ممکن نیست.

دولت باید چابک شود و بسیاری از امور را واگذار کند و روندها را شفاف کند که متاسفانه این دولت قدمی برنداشته است. چرا سند دولت الکترونیک را اجرایی نمی کنند که هم به شفاف سازی و چالاک سازی دولت و هم نظارت دیگران بر دولت کمک می کند؟

هر سال قانونگذاری کشور ما به اندازه ۳۰ سال فرانسه است؛ ۱۲ هزار قانون باید توسط دولت در ۴۳ جلد قانون مادر به مجلس داده شود تا ضمن یکپارچگی، سنگ از پیش پای مردم بردارد و رخنه ها را هم ببندد.

فساد ۱۲۰۰۰ میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را معوقه بانکی نامیدند، اما رقم واقعی معوقات بانکی صد و ده هزار میلیارد تومان است و عمدتا برای کسانی است که از راه فساد پول خود را به دست آورده اند.

بدون دیدگاه


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *