فیلتر بر اساس دسته
فیلتر بر اساس سال

سخنان روحانی در رابطه با بدعهدی آمریکا، دیر هنگام اما قابل ستایش است

مردم ایران منتظر هستند تا وعده رئیس جمهور مبنی بر پاسخ قاطع به آمریکا را در مقام اقدام و عمل ببینند. امروز آقای روحانی در مجلس گفتند که مصوبه اخیر کنگره آمریکا و امضای احتمالی اوباما پای آن ناقض برجام و اجرای آن نیز نقض فاحش برجام است. این اذعان صریح به بدعهدی مقامات آمریکا
ادامه مطلب

بایسته های امروز برجام

با تصویب برجام طرفین به یک اندازه متعهد به اجرای آن نبوده اند. ایران فراتر از تعهداتش عمل کرده است ولی آمریکا نه تنها به حداقل وظایف خود پایبند نبوده بلکه با تهدید دیگران بهانه را نیز در اختیار کشورهای اروپایی گذاشته و از قِبل آن بزرگترین خسران نصیب ایران شده است بخصوص که با
ادامه مطلب

فرجام برجام؟

اعضاء سنا با قاطعیت تمام رای به تایید استمرار ده سال دیگر تمدید تحریم ها علیه ایران نمودند تا ثابت کنند “ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم کاری بود بر گوسفندان” و درس عبرتی شوند بر خود به خواب زدگانی که علی رغم هشدارهای رهبری معظم انقلاب اسلامی و سایر عزیزان چشم امید به وعده
ادامه مطلب

بایسته های امروز برای احقاق حقوق ایران در برجام

یک سال و اندی است که از تصویب برجام با ۵+۱ می گذرد و طرفین به یک اندازه متعهد به اجرای آن نبوده اند. ایران فراتر از تعهدات خویش عمل کرده است ولی آمریکا نه تنها به حداقل وظایف خود پایبند نبوده بلکه با تهدید دیگران بهانه را نیز در اختیار کشورهای اروپایی گذاشته و
ادامه مطلب

عدول از انقلابی گری امام گونه و اقتدا به تجربه تاریخی دکتر مصدق در اعتماد به آمریکا

ممکن است پنجمین دلیل جناب آقای هاشمی در بی نیازی از ظرفیت های نظامی و دفاعی کشور بعلت عدول از انقلابی گری امام گونه و اقتدا به تجربه تاریخی دکتر مصدق در اعتماد به آمریکا باشد. این اعتقاد به صراحت در مبانی نظری برنامه چهارم در سال ۸۳ این گونه عنوان شد. “مروری بر تلاش
ادامه مطلب

دردسر دیدن بخش دفاع کشور در اطمینان بخشی به آمریکا یا پرهزینه بودن آن؟

از منظر جناب آقای هاشمی ممکن است چهارمین علت الگو قرار دادن ژاپن و آلمان در عدم نیاز به قدرت نظامی در توسعه و مضر دانستن آن در جهان متمدن کنونی، دردسر دیدن بخش دفاع کشور در اطمینان بخشی به آمریکا یا پرهزینه بودن آن باشد. همان گونه که همراهان جناب آقای محمد خاتمی در
ادامه مطلب

سردار همدانی، اوج قدرت‎نمایی استکبار در سوریه را با شکست مواجه کرد

زاکانی در همایش” شهید همدانی بدهکار انقلاب” اظهار داشت: ایشان چه در زمان جنگ تحمیلی که دشمن آمده بود تا انقلاب را نابود کند و چه در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی این شهید عزیز سینه سپر کرده و افتخاراتی را کسب کردند. سردار شهید همدانی در لحظات حساس انقلاب، میدان‌دار حقیقی و وفادار انقلاب
ادامه مطلب

نگاه جناب آقای هاشمی در ضرورت همراهی و پذیرش نظم نوین جهانی و عدم مقابله با جنایت های آمریکا

سومین دلیل اظهار نظر جناب آقای هاشمی پیرامون محدودیت بخش دفاع کشور ممکن است حاکی از نگاه واقعبینانه ایشان در ضرورت همراهی و پذیرش نظم نوین جهانی و عدم مقابله با جنایت های آمریکا باشد، آنچنان که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی در سال ۸۳ در کتاب مبانی نظری برنامه چهارم تاکید شد. برای
ادامه مطلب

اعتقاد به راه نجات ایران از طریق پیوستن به قافله اقتصاد جهانی و آشتی با آمریکا و دست برداشتن از مبارزه با اسرائیل!!!

اعتقاد به راه نجات ایران از طریق پیوستن به قافله اقتصاد جهانی و آشتی با آمریکا و دست برداشتن از مبارزه با اسرائیل دومین دلیل برخی اظهار نظرهاست. در بین مسئولان کشور دو نگاه برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور وجود دارد. یک نگاه بر توانمندی های داخلی و بهره گیری از همه فرصت
ادامه مطلب

چرا همسویی با اهداف و مطالبات نامشروع آمریکا در مخالفت با مصالح انقلاب اسلامی؟

متاسفانه همسویی مواضع جناب آقای هاشمی رفسنجانی خواسته یا ناخواسته با اهداف و مطالبات نامشروع آمریکا در مخالفت با مصالح انقلاب اسلامی و سرآمدی ایران عزیز آشکار، مبرهن و سئوال برانگیز است. در این جا فارغ از پرداختن به رخ دادهای مهم دهه های شصت تا هشتاد از جمله فتنه سال ۸۸ و یا مباحث
ادامه مطلب